Regulamin zakupów

 

Regulamin zakupów

 

I. Informacje o sklepie internetowym

 

 1. Sklep internetowy Bikersworld.pl, działa pod adresem http://www.bikersworld.pl i prowadzony jest przez 2PR INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-286 Gdańsk) przy ul. Jaśkowa Dolina 81 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607877, o numerze NIP 957-108-44-20, o numerze REGON 363967689.


Adres do korespondencji: 2PR INVEST Sp. z o.o. (Bikersworld.pl), ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk, Polska 

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Stroną dokonującą zakupów w Bikersworld.pl jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwani dalej "Klientem" lub “Zamawiającym”).
 2. Stroną dokonującą sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej http://www.bikersworld.pl jest 2PR INVEST Sp. z o.o., która na potrzeby niniejszego Regulaminu zwana jest Sklepem bądź Bikersworld.pl.
 3. Bikersworld.pl prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.
 4. Maksymalna wartość jednorazowego zamówienia realizowanego w Bikersworld.pl wynosi 50 000 zł.
 5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Bikersworld.pl niezbędne jest łącze do internetu, komputer z zainstalowaną przeglądarką stron internetowych (Opera, Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer), bądź inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 

III. Oferta

 

 1. Cenniki, ogłoszenia, reklamy i inne informacje prezentowane na stronie internetowej Bikersworld.pl, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy przez Zamawiających (art. 71 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że Klient dokonując Zamówienia za pomocą funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie. Cena staje się wiążąca dla Bikersworld.pl w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Bikersworld.pl.
 2. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego Bikersworld.pl produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego Bikersworld.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, bądź wprowadzenia w nim zmian.

 

IV. Zamówienie

 

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Bikersworld.pl można dokonać:
 • On-line - na stronie internetowej sklepu Bikersworld.pl poprzez dokonanie wyboru produktu dostępnego w Bikersworld.pl, a następnie umieszczenie produktu w koszyku,  wypełnienie  formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu; złożenie Zamówienia następuje po dokonaniu akceptacji treści Regulaminu, podaniu swoich danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie”.
 • Telefonicznie - dzwoniąc pod numer +48 513-160-657 od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 19:00 (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo wydłużone); składając zamówienie przez telefon Zamawiający jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu doręczenia przesyłki, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego; Sklepowi przysługuje prawo do weryfikacji podanych danych.

 

 1. Rejestracja na stronie sklepu Bikersworld.pl daje Zamawiającemu możliwość wygodnego i wielokrotnego dokonywania zakupów, śledzenia zmian statusu złożonego  Zamówienia, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego Zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki oraz udziału w aktualnych   programach promocyjnych i lojalnościowych, a także dostępu do Archiwum zamówień.

 

V. Potwierdzenie zamówienia

 

 1. Bikersworld.pl po otrzymaniu Zamówienia złożonego na stronie internetowej potwierdza je telefonicznie nadając Zamówieniu indywidualny numer, a następnie przesyła mailem potwierdzenie Zamówienia wraz z indywidualnym numerem. W przypadku Zmówienia dokonanego przez telefon, pracownik przyjmujący Zamówienie, nadaje mu indywidualny numer, a następnie na adres e-mail Klienta przesyła potwierdzenie zamówienia wraz z indywidualnym numerem.
 2. W przypadku braku telefonicznego potwierdzenia i nie otrzymania indywidualnego numeru zamówienia przez Klienta prosimy o kontakt z obsługą Sklepu.
 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Bikersworld.pl, umowa uważana jest za zawartą, z zastrzeżeniem pkt VII ust. 5 Regulaminu.

 

VI. Realizacja zamówienia

 

 1. Po potwierdzeniu zamówienia i nadania mu indywidualnego numeru Bikersworld.pl realizuje zamówienie w następujących terminach: 
  • gdy towar znajduje się w Bikersworld.pl jego wysyłka następuje w okresie od 3 do 5 dni roboczych,
  • gdy towar nie znajduje się w Bikersworld.pl towar zostanie sprowadzony z głównego magazynu dostawcy. Wysyłka zamówionego towaru może trwać do 14 dni roboczych od złożenia Zamówienia.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia wzbudzającego wątpliwości, złożonego na nieprawidłowo wypełnionym formularzu lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia.
 3. W sytuacji, gdy dany produkt objęty zamówieniem okaże się niedostępny Bikersworld.pl niezwłocznie zawiadomi o tym Zamawiającego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Zamawiającego zwróci mu całą otrzymaną od niego kwotę w terminie 14 dni od zawiadomienia.
 4. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na którą przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. W przypadku, gdy w skład Zamówienia będą wchodzić produkty znajdujące się częściowo w Bikersworld.pl, a część będzie wymagała zamówienia z magazynu głównego dostawcy, termin realizacji Zamówienia wydłuży się o czas potrzebny do dostarczenia zamówionych towarów z magazynu głównego w celu skompletowania Zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem.
 6. Zamówienie otrzymuje status “Zrealizowanego” w chwili nadania przesyłki, zawierającej Zamówienie,  firmie kurierskiej. Sklep informuje Zamawiającego o nadaniu przesyłki e-mailem, w którym podane zostaną dane przesyłki z numerem listu przewozowego. W przypadku płatności “Za pobraniem” zostanie również podany koszt pobrania.

 

VII. Płatność

 

 1. Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
  • gotówką przy odbiorze produktu w sklepie Bikersworld.pl,
  • gotówką, przy odbiorze produktu u kuriera (tylko do 8 000 zł brutto),
  • przelewem elektronicznym poprzez agregatora płatności eCard S.A. (w bezpiecznym połączeniu SSL 256 bitów).
  • tradycyjnym przelewem bankowym na numer konta bankowego podany na stronie http://www.bikersworld.pl. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym 2PR INVEST Sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu jego realizacji.
 2. W przypadku produktu sprowadzanego na zamówienie, niestandardowego bądź którego cena przekracza 8 000 zł brutto. Sklep może pobrać zaliczkę w wysokości 30 % wartości Zamówienia albo może zażądać uiszczenia ceny z góry.
 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sklepu (w przypadku płatności przelewem na konto 2PR INVEST Sp.z o.o.).
 4. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.
 5. Przy wyborze opcji “Odbiór osobisty” i “Płatność przy odbiorze” uznaje się, że produkt został zarezerwowany.

 

VIII. Dostawa

 

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, bądź w zamówieniu telefonicznym.
 2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką przez firmę kurierską.
 3. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję dostawy “Odbiór osobisty” z płatnością przy odbiorze, zostanie on poinformowany telefonicznie lub e-mailem przez pracownika Sklepu o możliwości odbioru Zamówienia. Po dwóch tygodniach, gdy Zamówienie nie zostanie odebrane, Sklep ponownie poinformuje Klienta  o możliwości odbioru Zamówienia. Po kolejnych dwóch tygodniach, gdy Zamówienie nie zostanie odebrane, Sklep je anuluje.
 4. W chwili odbioru przesyłki od Kuriera Zamawiający zobowiązany jest do ocenienia stanu towaru tj. sprawdzenia czy nie ma uszkodzeń powstałych podczas transportu, czy jest kompletna i zgodna z Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń bądź braku części Zamówienia, należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia, braku. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi.
 5. W momencie przyjęcia towaru od Kuriera Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić pisemnie jego odbiór. W chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia towaru Zamawiający staje się właścicielem towaru.

 

IX. Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 (t.j. Dz. U. Nr 22 z 2000 r., poz. 271 ze zm.), konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie do zwrotu produktu, nie później niż w terminie 14 dni od odebrania produktu, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że zwracany przez Klienta towar musi mieć kompletne wyposażenie, wszystkie akcesoria jeśli takie posiadał oraz dokumenty. Ponadto, powinien zostać opakowany w taki sposób, aby zabezpieczyć go przed uszkodzeniem pod czas transportu.
 3. Klient przed nadaniem zwracanego produktu powinien skontaktować się z Bikersworld.pl w celu poinformowania o zamiarze nadania przesyłki w celu zwrotu Zamówienia.
 4. Zwrotu towaru należy dokonać pod adres: 2PR INVEST Sp. z o.o.  (Bikersworld.pl), ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk, Polska.
 5. Koszt przesyłki za zwracany Produkt  ponosi Zamawiający.
 6. Bikersworld.pl dokona zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Zamawiającego zwróconego towaru, w terminie 14 dni.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego, zgodnie z art. 10 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy nie przysługuje Klientowi w wypadkach: 
 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier hazardowych.

 

X. Gwarancja i reklamacje 

 

 1. W przypadku, gdy prawo własności towaru zostanie przeniesione na Zamawiającego i po tym zdarzeniu stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, może:
 • skorzystać z gwarancji producenta, jaką objęte są produkty w Bikersworld.pl zgodnie z jej postanowieniami określonymi przez Producenta,
 • złożyć do Sklepu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),
 • złożyć do Sklepu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
 1. Klient, który zamierza złożyć reklamację powinien najpierw poinformować sklep o fakcie stwierdzenia przez niego usterki produktu, następnie po dokonanych ustaleniach ze Sklepem wysłać produkt wraz pisemnym oświadczeniem reklamacyjnym na adres wskazany do zwrotu towar. Formularz reklamacyjny zostanie nadesłany na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 2. Sklep, po otrzymaniu oświadczenia reklamacyjnego oraz po otrzymaniu Towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, dokona oceny zasadności reklamacji w ciągu 14 dni. Termin naprawy lub wymiany towaru zależy od producenta i wynosi od 1 do 2 miesięcy.
 3. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sklepu, rękojmi bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt Bikersworld.pl za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Bikersworld.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące procesu zakupu towaru on-line (np. nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź drogą e-mail.
 6. Bikersworld.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Zamawiający traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

 1. Złożenie Zamówienia w sklepie internetowym Bikersworld.pl oraz zatwierdzenie Regulaminu oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę 2PR INVEST Sp.z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.  Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) w zakresie potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Zamawiającego adres. Zamawiający ma prawo do wglądu w przechowywane przez 2PR INVEST Sp.z o.o. dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
 2. 2PR INVEST Sp. z o.o. szanuje prawa Klientów do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym http://www.bikersworld.pl wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sklep może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 3. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Bikerworld.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Bikersworld.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://www.bikersworld.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bikersworld.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Sklep powiadomi o mających nastąpić zmianach na stronie Bikersworld.pl. Zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zarejestrowanych Klientów zmiany będą ich obowiązywały pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą e-mail w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane np. z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.
 9. Regulamin wchodzi z życie z dniem 1 stycznia 2014.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel